Articulate Gebruikersdagen 2018

Vandaag sprak ik op de 8e Articulate gebruikersdagen in Utrecht. In mijn sessie besprak ik de 20 vragen de je moet stellen om tot een goede business case te komen voor een training en support oplossing. Ik geloof dat dit een cruciale stap is die genomen moet worden voordat je gaat beginnen met een leerdoelen analyse. Een training hoeft immers niet de oplossing te zijn voor het probleem dat je klant heeft.

Het was de eerste keer dat ik deze vragen in een soort van ‘inspiratiesessie’ deelde en de feedback die ik kreeg was erg goed. Het is altijd mooi om te zien dat het klikt bij de deelnemers van een sessie.

Hieronder vind je mijn slides en daarmee alle vragen. Succes!

Van Idee tot Realiteit: Performance Support in de Fabriek!

Leestijd: 3,5 minuten
Deze post verscheen als eerst op LinkedIn.

Joost Smilde is een L&D Specialist en Learning Developer bij FrieslandCampina. Onlangs sprak ik hem en hij vertelde over hoe hij succesvol een performance support oplossing heeft geïmplementeerd in een fabrieksomgeving. Dit gebeurt nu via een tablet met een app die de operators ondersteunt in het oplossen van verstoringen tijdens het productieproces.

Joost, wat was de vraag die je kreeg uit de organisatie?

De vraag die ik kreeg uit de organisatie was om onze mensen in de fabriek in Borculo, waar o.a. kindervoeding wordt geproduceerd, te trainen om verstoringen aan de productielijn op te lossen. Zo’n verstoring komt tenminste eenmaal per week voor en kost de organisatie zo’n € 42.000 per week. Een kwart van deze verstoringen werd veroorzaakt door foutief handelen van de operators. Daar was dus enorme winst te behalen.

Hoe ben je tot deze oplossing gekomen?

Bij FrieslandCampina moeten we meetbare impact realiseren van onze oplossingen. We hebben daarom bewust gekozen om niet direct naar standaard leeroplossingen, zoals klassikale training of e-learning, te grijpen. Om van analyse tot ontwikkeling te komen gebruiken ik een voor ons gestandaardiseerde workflow (zie afb.1) die ons in staat stelt, in een iteratief proces, op zoek te gaan naar de juiste oplossingen voor het probleem.

Je bent niet de drogist die een medicijn aanbied maar de arts die de diagnose stelt en de juiste behandeling start.

Samen met het projectteam dat uiteindelijk bestond uit zes personen, een paar operators en quality assurance medewerkers en ikzelf, zijn we aan de slag gegaan. Op de werkvloer dus!

Om te beginnen nam ik ze mee in de mindset change, van een standaard training naar een bredere performance oplossing. Ik begeleidde ze met het analyseren, ontwerpen en ontwikkelen van wat later de app zou worden die nu in de fabriek gebruikt wordt. Je kunt dit zien als een agile, design thinking proces dat ik faciliteerde.

Wat zijn de uitdagingen waar je tegenaan bent gelopen en hoe heb je ze aangepakt?

Het is makkelijk terug te grijpen naar oplossingen die ‘je al in de kast hebt staan’. Leeroplossingen die gisteren goed werkte zijn geen garantie voor succes vandaag. Door het standaard trainingsidee los te laten konden we met een schone lei beginnen.

Na een brainstormsessie bedachten we een interactieve PowerPoint module waarin we alle bekende verstoringen en hoe ze op te lossen plaatsten. Deze PowerPoint konden we op een tablet draaien waardoor operators op de werkvloer gebruik zouden kunnen maken van de actuele informatie waarmee zij de verstoringen stapsgewijs kunnen oplossen. Toen we op ruim 90% van de ontwikkeling waren kwamen we tot de conclusie dat we een enorm content monster aan het creëren waren. Het onderhouden en aanvullen hiervan was gedoemd te mislukken omdat het niet in het moment zelf kon. Terug naar het tekenbord dus. Na middag zoeken op internet kwamen we op het idee om zelf een echte app te bouwen die gekoppeld was aan een database. Het moest ook echt zelf want het budget en de resources waren minimaal.

Durf wat je al hebt bedacht weg te gooien!

De volgende uitdaging was ICT. Je weet dat als je werkplekondersteuning beschikbaar wil hebben op de werkvloer en daarbij real-time onderhoudbaar wil maken, je digitaal moet gaan. In dit geval wilde we een app gaan bouwen. Dat hadden we nog niet eerder gedaan. Als je dit soort nieuwe wegen inslaat ga je meestal voorbij aan de bestaande standaarden. Hierbij helpt het de juiste mensen te kennen binnen de organisatie, die je willen helpen en vertrouwen hebben in de business case. Je moet echt een duidelijk ‘what’s in it for you’ verhaal aan de man brengen.

Hierdoor zat ik, boven verwachting, al snel samen met ICT en Microsoft om tafel om te kijken hoe we met Office365 de gewenste app konden gaan bouwen.

Kun je iets vertellen over het resultaat, de impact op de organisatie?

Deze oplossing met een budget van €1000,- , 6 mensen die 1x per week samen kwamen, in een doorlooptijd van 12 weken, op één locatie levert de organisatie een besparing van ruim €200.000,- nog voor het einde van het jaar. En dat gaat volgend jaar natuurlijk gewoon door.

Wat ik nog mooier vind is de impact op de mensen. De operators geven aan niet meer onzeker te zijn als er een verstoring plaats vindt. Ze weten precies welke stappen ze moeten nemen en wanneer ze de Technische dienst er bij moeten halen. De app ondersteunt ze bij het oplossen van de verstoring en geeft ze de mogelijkheid nieuwe verstoringen te analyseren en vast te leggen.

Zijn er dingen die je de volgende keer anders zou doen?

Zeker! Ik zou nog sneller dingen laten vallen, kleinere prototypes maken. Als ik dat gedaan had hadden we misschien in de vierde week al aan het bouwen van de app begonnen!

Nieuwschierig naar meer details? Joost deelde zijn werkwijze en ervaringen op 26 september tijdens een lunchsessie bij Bright Alley. Lees hier het verslag van deze sessie.

Van 70.000 naar 1.000 trainingsuren! De Kracht van Performance Support

Leestijd: 6 minuten
Deze post verscheen eerst op LinkedIn.

In 2016 is AkzoNobel Corporate IT begonnen met de globale uitrol van Office365. De eerste applicatie die globaal beschikbaar werd was Sharepoint Online. Deze applicatie verving het oude Sharepoint 2010 waarop het intranet draaide. De implementatie is door AkzoNobel aangegrepen om een aantal organisatorische en procedurele verbetering door te voeren omtrent het gebruik van SharePoint Online.

Ik werd vanuit mijn rol bij Global Learning & Development benaderd om mee te denken met de adoptie van SharePoint Online, het nieuwe intranet, en het opzetten van de benodigde training voor de verschillende doelgroepen.

Corporate IT had al nagedacht over een de oplossing en zaten te denken aan het volgende:

 1. Voor de doelgroep ‘Alle medewerkers’ wilden ze graag een half uur elearning om ze te trainen in de basics van sharepoint gevolgd door een webinar van één uur om specifieke zaken toe te lichten.
 2. Voor de doelgroep ‘Site-owners’ wilden ze graag een half uur elearning en één dag klassikale training, gevolgd door 2 follow-up webinars van één uur.
 3. Voor de doelgroep ‘News-editors’ wilden ze graag een workshop van een dagdeel (4 uur) om ze kennis te laten maken met het nieuwe news-center.

Ik zette deze wensen op een rijtje en berekende hoeveel trainingsuren dit zou opleveren om te kijken wat de impact zou zijn op de organisatie, iets wat ik altijd doe bij een globale uitrol. In totaal zou deze oplossing de organisatie zo’n 70.000 uur aan training kosten, los van de ontwikkeling van het trainingsmateriaal. 70.000 manuren, daar schrokken we wel van. Hoe zou dat anders kunnen?

Ik stelde voor om op basis van het 5 Moments of Need analysemodel een inschatting te maken van wat er nodig is. Dit leermodel focust op de kritische en belangrijke taken die de doelgroepen moeten uitvoeren en de daarbij benodigde kennis. Het richt zich dus op de prestatie van de medewerker in zijn of haar specifieke rol, in dit geval, werken met SharePoint Online.

Door een Performance bril…

Samen met een Performance consultant die gespecialiseerd was in het 5 Moments of Need model en inhoudsdeskundigen van Corporate IT werd een taakanalyse en kritische vaardigheden analyse workshop gehouden. Op basis hiervan kwamen we al snel tot de conclusie dat de ‘alle medewerkers’ doelgroep niet veel kritische taken had en eigenlijk geen directe training nodig had. Ze zouden goed geholpen kunnen worden met ‘How-to’ achtige Job-aids en Quick reference materialen. Doordat deze groep geen formele training zou ontvangen viel er ineens zo’n 48.000 uur aan training weg. Het leren vindt plaats tijdens het werk doordat ze altijd beschikking hebben over het naslagwerk.

Hetzelfde deden we voor de ‘site-owners’. Daar kwamen wel wat kritische taken naar voren, bijvoorbeeld het zetten van de juiste rechten binnen de site, maar ook een hoop taken die wel belangrijk waren maar niet per sé in een training hoeven, zoals het zetten van een notificatie op een document library. Deze taken zouden ook toegankelijk gemaakt kunnen worden met ‘How-to’ achtige Job-aids en Quick reference materialen zoals dat ook bij de ‘alle gebruikers’ doelgroep zou gebeuren. Het resultaat van deze analyse leidde tot één elearning module van een half uur waarin alleen de kritische taken behandeld werden en waarin Site-owners leerden waar ze deze informatie en de overige belangrijke taken konden terugvinden op de daarvoor opgezette support portal (een Sharepoint intranet site). Hierdoor gingen we van 21.000 uur naar 1000 uur training en werd dus zo’n 20.000 uur aan formele training bespaard.

Als laatste werd samen met Corporate Communicatie de kleine doelgroep ‘News-editors’ onder de loep genomen en ook hier hetzelfde resultaat. De 4 uur durende workshop werd teruggebracht naar een korte elearningmodule van 15 minuten waarin de kritische en belangrijke taken op een ‘how to…’ wijze gepresenteerd werden. Korte videos en duidelijke, kort uitgeschreven stappen maakten de module direct een tool die tegelijk kon dienen als referentiemateriaal om naar terug te grijpen.

De twee dagen durende 5 Moments of Need analyseworkshop had zijn geld dubbel en dwars opgeleverd. Er was een duidelijk inzicht in de doelgroepen, hun kritische en belangrijke taken en de daarbij benodigde kennis en hoe deze optimaal aan te bieden aan de diverse doelgroepen. Daarbij werd de formele trainingsduur teruggebracht van 69.128 uur naar 1008 uur!

Meten is weten!

Het terugbrengen van de formele trainingsuren was één ding. Als we al die informatie via een support portal zouden aanbieden moest dat natuurlijk ook wel gebruikt worden. Hoe laat je de doelgroepen weten waar ze deze informatie vinden en hoe ze het kunnen gebruiken? Hoe meet je hierin of je succesvol bent?

Bij AkzoNobel werd besloten om binnen het SharePoint intranet een intranetsite op te zetten die zich volledig richtte op de ondersteuning van de migratie en de adoptie van het nieuwe platform. Deze site was erg makkelijk te vinden doordat er een grote banner werd geplaatst op de landingspagina van het intranet en door de e-mailcommunicatie rondom de lancering van het nieuwe intranet.

Door wekelijks de SharePoint statistieken bij te houden zagen we dat de eerste weken de support portal 5.000 tot 7.000 keer per week bezocht werd. Een paar maanden later zagen we dat zakken tot een stabiele 500 tot 700 keer per week. De portal werkte. Mensen wisten het te vinden en maakten er gebruik van.

Uit navraag bij de helpdesk leerde we dat het aantal vragen dat daar binnenkwam lang niet zo hoog was als verwacht. Daarnaast was de portal ook een ideale plek om medewerkers weer naar toe te verwijzen omdat de veel voorkomende vragen doorgaans al behandeld waren binnen de support portal. Nieuwe vragen en informatie konden ook makkelijk toegevoegd worden aan de portal waardoor de portal actueel bleef en de waarde van de portal bleef groeien. 

SharePoint als performance support portal

Bij AkzoNobel hebben we bewust gekozen om gebruik te maken van de infrastructuur die aanwezig is. Daarom hebben we in SharePoint, binnen de bestaande templates een structuur opgebouwd zodat de medewerkers snel bij de juiste informatie kunnen komen. Dit alles vraaggestuurd (Hoe doe ik…) en op basis van rol, waar mogelijk.Op deze manier krijg je als Site-owner dus alleen de informatie die voor jouw rol relevant is en hoef je dus zelf minder te zoeken en te filteren.

Op deze manier krijg je als Site-owner dus alleen de informatie die voor jouw rol relevant is en hoef je dus zelf minder te zoeken en te filteren.

Sneller resultaat, minder tijd aan het zoeken en vlug weer verder met je werk!

Op de site worden Site-owners gewezen op hun verantwoordelijkheden als owner en de daarbij verplichte e-learing. Aan de zijkant zien ze alle beschikbare referentiematerialen. Dit is een combinatie van standaard Online SharePoint help pagina’s (handig want dit wordt door Microsoft onderhouden), eigen Job-aids, videos, etc.

Job-aids

De Job-aids zijn nog al eens aan verandering onderhevig en daarom is er gekozen voor een eenvoudig maar effectief gebruik van een Word template. Weinig vormgeving maar wel een duidelijke structuur volgens de 5 Moments of Need methodologie.

Een bijkomend voordeel voor het IT team dat de support portal beheert is dat ze direct, online in SharePoint de Word documenten kunnen aanpassen wanneer er een update nodig is. Het versiebeheer word geregeld door SharePoint en ze hoeven niet steeds nieuwe documenten te creëren en te uploaden!Video’s

Video’s

Doordat Office365 ook een video platform heeft is het uploaden en delen van videos makkelijker dan ooit. Een korte schermopname is zo gemaakt en gedeeld via de support portal waar het direct ge-embed kan worden in een pagina of document. Door de ‘Commentaar’ functie kunnen medewerkers aangeven of er nog onduidelijkheden zijn of andere praktische tips aandragen.Van support tot micro-learning

De verschillende elementen van de support portal kunnen ook gecombineerd worden om er een korte elearning module van te maken. Bij AkzoNobel hebben we gekozen een module te ontwikkelen die op elk device toegankelijk is om het optimaal toegankelijk te maken voor de gebruikers. Het is een verzameling van korte videos uit de lanceer-communicatie en support portal en de quick-steps uit de job-aids die per rol beschikbaar zijn. Ook voor de e-mailcommunicatie voor de lancering werden materialen uit de support portal herbruikt.

Op deze manier kun je op efficiënt de beschikbare materialen voor meerdere doeleinden inzetten.

Conclusie

Soms kan een training een goed plan lijken maar het is ontzettend belangrijk te kijken wat alle bijkomende factoren, in dit geval tijdsbesteding, zijn om een compleet beeld te schetsen.

We de organisatie niet alleen een werkdisruptie van ruim 68.000 manuur bespaard, we hebben de 46.000 medewerkers van AkzoNobel ook niet nodeloos blootgesteld aan ‘generieke’ training die weinig relevant was, en snel vergeten zou worden.

Minder training, meer ondersteuning, hogere impact!

We hebben de impact inzichtelijk gemaakt middels de beschikbare statistieken en aangetoond dat de oplossing werkt. We hebben alle trainingsmaterialen in-house kunnen ontwikkelen met bestaande middelen en daarmee gezorgd dat we het ook zelf kunnen onderhouden.

Daarnaast is het team van Corporate IT is door de 5 Moments of Need workshop zelf in staat om nieuwe materialen en zelfs nieuwe projecten te analyseren.

Dat maakt de medewerkers blij, dat maakt de organisatie blij en het maakt mij blij om als Learning & Development professional een waardevolle bijdrage te leveren aan de impact van het project binnen de organisatie.

Mijn persoonlijke top 10 learning tools 2016

Elk jaar stelt Jane Hart de top 100 van Learning tools samen middels een uitgebreide survey. Ik draag al jaren mij steentje bij aan deze lijst en kan dit ook van harte aanraden dat jij dat doet. Immers hoe meer input, hoe beter de lijst.

Dit jaar leek het me leuk om mijn persoonlijke top 10 met jullie te delen.

Twitter / LinkedIn

Dit zijn mijn social hubs. Hier volg ik mensen waar ik iets van kan leren, deel ik informatie die ik de moeite waard vind (content curatie) of deel ik informatie die ik zelf maak(content creatie). Ik leer ontzettend veel van mensen zoals @elearning, @melmilloway, @janehart, @charlesjennings en vele anderen. Het volgen van mensen uit mijn ‘persoonlijke leernetwerk’ die ook weer aan content-curatie en -creatie doen is mijn voornaamste manier van kennis opdoen. Doordat dit 24/7 doorgaat leer ik elke dag nieuwe dingen bij, verbreed ik mijn visie en lees ik zaken waar ik over reflecteer en een eigen mening kan vormen. Als ik moest kiezen of ik nooit meer een cursus of training zou volgen of nooit meer mocht leren via social media was dit een makkelijke keus. Social learning wint zonder enige twijfel.

E-Learning Heroes

Over social learning gesproken! Het Articulate e-learning heroes forum heeft me voor een groot deel de specialist gemaakt die ik nu ben. De schat aan informatie, actieve vakgenoten en de wekelijkse e-learning challenges waarmee je je skills als ontwerper en ontwikkelaar kunt opbouwen is priceless. Geen opleiding die daar tegenop kan. Je moet er wel tijd in investeren en, zoals het spreekwoord gaat: je oogst wat je zaait! Een must voor iedere e-learning specialist!

Microsoft PowerPoint

Eigenlijk is dit mijn favoriete programma aller tijden. Mensen die klagen over ‘death by powerpoint’ hebben nooit de moeite genomen om te leren hoe ze fatsoenlijke presentaties moeten maken. Een kwestie van eigen-schuld-dikke-bult! Ik begrijp dat het makkelijk is om te doen wat het gros van de mensen doet. Slides volproppen met tekst en bullet-points. Maar daar leert niemand van. PowerPoint is een fantastische multimedia tool. Ik ontwerp er e-learning mee, illustreer ermee, maak eigen graphics, tja wat kun je eigenlijk niet met PowerPoint. Voor mij is het onmisbaar in mijn toolkit!

Articulate Storyline

Naar mijn mening de allerbeste e-learning auteurstool die er is. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik al jaren Articulate software gebruik en dus inmiddels geen idee heb wat de competitie doet. Storyline is fantastisch omdat het een enorm lage instap heeft zodat beginners er mee aan de slag kunnen en omdat het met jouw en je skills meegroeit. Voor mij is het de absolute #1 en onmisbaar. Punt!

Buffer App

Deze social sharing tool stelt me in staat om de content die ik wil delen over diverse social platformen volgens een door Buffer App voorgesteld tijdschema en interval. Het geeft me via eenvoudige statistieken inzicht in hoe mijn volgers interactie hebben met hetgeen ik met ze deel. Ik zou zeker zonder kunnen en alles op ieder platform onafhankelijk kunnen delen maar dit is een enorme time-saver.

Youtube

Wie leert er nu niet via Youtube. Of het nu gaat over tutorials van diverse tools die ik gebruik, inzicht te krijgen in nieuwe software of platformen door het bekijken van demo’s of omdat ik gewoon even wil weten hoe ik eigenlijk een kapotte thermostaatknop moet vervangen voor een nieuwe of aan mijn dochter moet voordoen hoe je een armbandje kan loomen; YouTube is mijn persoonlijke performance support tool. Je kunt de wereld gewoon niet meer zonder voorstellen. Hoe deden ze dat vroeger eigenlijk? (Mijn ouders hadden vroegen een encyclopedie, een enorme reeks boeken waar ‘alles’ in stond uitgelegd. Ik denk niet dat ik dat aan mijn kinderen kan uitleggen).

Google Docs

Waar ik eerst alles deed in Microsoft Office merk ik dat ik nu voornamelijk werk met Google Docs. MS Word heb ik zelden nog open (ja, op het werk waar we door verplicht gebruik van Internet Explorer niet fatsoenlijk kunnen werken in de Google omgeving) maar thuis doe ik alles met Docs. Het is ideaal dat het op al mijn devices is en dat ik zelfs via mijn telefoon in combinatie met Google’s spraakfunctie hele blogs kan dicteren! Het kost niets en het is altijd up-to-date. Geef jij nog een vermogen uit om Office te gebruiken? Ik niet!

Pinterest/Dribbble/Behance

Creatieve inspiratie is super belangrijk. Sites zoals Pinterest, Dribbble en Behance waar de meest getalenteerde illustratoren en graphic artists hun werk delen zijn een fantastische resource om inspiratie te krijgen voor je volgende project. Ben je geen ‘echte vormgever’? Begin dan met het namaken van bestaande designs. Je leert dan wel hoe je met de tools die je hebt het design kan creeëren dat je gezien hebt. Na verloop van tijd word je zelf ook steeds beter in wat werkt en wat niet. Gebruik jij nog Google afbeeldingen om inspiratie te krijgen? Probeer deze sites en overtuig je zelf!

Articulate Studio met Articulate Replay

in 2009 heb ik de overstap gemaakt van Adobe Captivate naar Articulate Studio. Ik was op zoek naar een e-learning auteurstool die ik kon faciliteren aan inhoudsdeskundingen zodat zij zelf e-learning konden gaan maken (user-generated-content) in plaats van altijd maar een klassikale training op te zetten aan het eind van hun projecten en daarmee de kennis en kunde die medewerkers moesten opdoen niet 24/7 beschikbaar maakten. Mijn eerste indruk was dat het een té eenvoudige tool was om serieuze e-learning te maken maar daar kwam ik al snel van terug. Ondanks dat ik zelf tegenwoordig volledig met Articulate Storyline werk heeft Studio een speciaal plekje in mijn hart. Het is nog steeds de allermakkelijkste e-learning tool voor de beginnende ontwikkelaar en bied voldoende mogelijkheden voor de semi-professional!

Een verborgen schat in Studio is Articulate Replay (ook beschikbaar als stand-alone tool). Een super basic screencasting tool. Ik gebruik dit voor al mijn Youtube videos en zou niet zonder willen. Ja, er zijn betere tools op de markt zoals Camtasia maar de eenvoud van Replay maakt dat ik de investering zelf nog niet heb hoeven maken. Heb je Studio kijk dan vooral eens naar de mogelijkheden van Replay!

Google Drive/ Dropbox/ WeTransfer / Articulate Tempshare

Wat je maakt moet je delen! Toch? Google Drive en Dropbox zijn onmisbaar voor het opslaan van source files en andere project informatie. Ik maak er al jaren gebruik van en er is geen makkelijkere manier om even snel een document te delen of zelfs samen aan te werken. Met WeTransfer stuur ik hele projecten van mijzelf naar de klant. Tot 2gb gratis transfer! Snel en gemakkelijk. Articulate tempshare gebruik ik om mijn Articulate projecten te delen met klanten ter review en feedback. 10 dagen lang staan mijn modules online en werken ze zoals ze in een LMS zouden werken. Eén voor een onmisbare tools in het opslaan en delen van projecten.

Dat zijn ze dan. Mijn persoonlijke top 10.

Wat me opvalt is dat LinkedIn hoger op mijn lijst is komen staan. Ik denk dat het komt omdat je er tegenwoordig op kan bloggen. Dit maakt dat ik vaak vergeet dat ik zelf ook nog een site heb waar ik blog posts kan/moet plaatsen. Ook mensen die ik volg lijken steeds meer LinkedIn als professioneel platform te gebruiken om kennis te delen.

Ook ben ik Google Docs meer gaan gebruiken. Ik moet me ook nog meer verdiepen in de overige Google tools maar vooralsnog ben ik super tevreden.

Wat vind je ervan? Zit er iets voor je tussen? Mist er iets? Laat het me weten in de comments!

Webinar: Wat is er nieuw in Articulate Storyline 2?

Na de release van Articulate Storyline 2 in oktober 2014 ben ik gevraagd door de Courseware Company, de officiële reseller van Articulate producten in de Benelux om samen met hen een webinar te doen waarin ik als Articulate Superhero en Bétatester de nieuwe features van Storyline 2 laat zien en wat vragen beantwoord van bestaande en mogelijk nieuwe gebruikers.

Aangezien ik nog vaak de vraag krijg wat er nieuw is en ik veel vragen hoor die in het webinar aan bod komen biedt ik graag de opgenomen webinar nog eens aan via mijn blog.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het me weten in de comments!

Articulate Studio en Storyline dagen 2014 een groot succes!

Als je geluk had was je erbij en heb je kunnen genieten van de geweldige presentaties en groepsdiscussies op de 3e Nederlandse Articulate gebruikersdagen. Ook het netwerken onder het genot van een hapje en drankje was weer bijzonder succesvol. Zoals elk jaar werden we vriendelijk verzocht het pand te verlaten omdat de medewerkers gingen afsluiten. Altijd een goed teken! 

De Articulate gebruikersdag is inmiddels een begrip onder alle Articulate gebruikers in Nederland. Door de overdonderende interesse van vorig jaar hadden Coen Flach en ik besloten om voor twee dagen te gaan dit jaar. En wat denk je… ook dit jaar was het weer dringen om erbij te kunnen zijn. De Storyline dag was in een oogwenk uitverkocht (85 personen) en ook de wachtlijst stond helemaal vol, De Articulate Studio dag was, met ruim 50 deelnemers, ook erg goed bezocht. Hieronder vind je een korte samenvatting en kun je alle presentaties downloaden. Mocht je nog vragen hebben neem dan direct contact op met de presentatoren.

Articulate Studio Dag

Han EllenbroekSpraakopnames In Studio’13

Han opent de Articulate Studio dag met een presentatie over spraakopnames. Al snel blijkt dat Han een echte deskundige is als hij praat over de optimale materialen die je nodig hebt om perfecte opnames te maken, hele mobile opname studio’s passeren de revue. Ook praat hij over het gebruik van verschillende microfoon types en de voor- en nadelen van dergelijke verschillende types. Han coached mensen die geluidsopnames moeten maken en een gelukkige vrijwilliger mocht de proef op de som nemen. Na de tips van Han was de 2e opname inderdaad al een stuk beter. Een leuk begin van de dag!

Paul Alders – Maak Je Eigen Transitions Voor Articulate Replay

Paul sprak over het maken van eigen video transities voor Articulate Replay, de nieuwste aanwinst in de Studio’13 suite. Door specifieke frames van de door hem opgenomen video op te slaan als foto kon hij deze in PowerPoint slides plaatsen en daar bijvoorbeeld tekst in laten vliegen. Dit sloeg hij dan weer op in PowerPoint als video (.wmv). Deze video opende in Replay naast zijn bestaande video en doordat hij de oorspronkelijke video in tweeën had geknipt kon hij zijn zelf gemaakte PowerPoint video er zo tussen plaatsen. Na het publiceren was er een naadloos effect. Erg creatief en het laat zien waar PowerPoint allemaal toe in staat is!

Irene Cusell – Showcase Organisation For The Prohibition Of Chemical Weapons

Irene liet een aantal modules zien die ze voor haar werk gemaakt had. Ze was erg benieuwd wat mensen er van vonden aangezien ze met enorm weinig middelen trainingen moet maken voor haar collega’s die constant de hele wereld over reizen. Er ontstond een leuke open discussie met het publiek en er klonken veel geluiden van herkenbaarheid. Het leuke was dat de leercurve van Irene goed zichtbaar was en elke module die ze maakte een beetje beter werd. Er kwamen veel goede tips, zoals het werken met templates en de kant-en-klare downloads uit de Articulate e-learning heroes community.

David Anderson – E-learning Heroes Workshop en Demo’s

Toen was het de beurt van David Anderson, Community manager bij Articulate, voor wat interessante en interactieve workshops o.a over Visual Design. Er werden groepjes gemaakt en we gingen aan de slag met het mindmappen van elementen die bij een type cursus hoorde van een onderwerp dat willekeurig in de zaal genoemd werd. Erg leuk en de geluiden uit de zaal waren erg positief. Zo’n simpele maar effectieve oefening. Naast een tweetal interactieve sessies was er ook ruimte voor veel creatieve voorbeelden en liet David zien hoe eenvoudig deze waren te maken, zelfs met PowerPoint!

Na Davids sessies, die werden onderbroken door een gezellige lunch, was het aan mij om een tweetal boeken te verloten die beschikbaar waren gesteld door Tim Slade van eLearning Uncovered en Artisan eLearning. Twee geluksvogels gingen dankzij de random verloting ieder met een prachtig boek naar huis.

Joannet Van Apeldoorn en Léonne TuithofElearning Didactiek (Prezi)

Daarna weer door; dit keer niet een Articulate specifiek onderwerp maar Joannet en Léonne van TriamFloat die ons allemaal door de analyse fase van het proces namen om te onderzoeken of training wel de juiste oplossing is en als dat zo is waar die training dan allemaal aan moet voldoen om, meetbaar, effectief te zijn. Ze presenteerden dit aan de hand van een gestrikte stropdas wat een mooie analogie bleek voor het voortraject dat we allemaal zouden moeten doorlopen maar niet altijd doen.

Jeff Kortenbosch5 Tips Voor Het Maken Van Interactieve E-learning Met Powerpoint

Toen was het weer tijd om terug te duiken in de materie. Ik gaf een presentatie over vijf manieren om met PowerPoint professionele interacties te maken. Enigszins opgejaagd door Coen Flach, die de tijd van de presentatoren in de gaten hield, (bedankt Coen) liet ik zien hoe je een eigen Scrollbar, een Lightbox, een Tab Interactie, Markers en een Scenario interactie kunt maken. Dit alles werd enorm goed ontvangen door het publiek en ik kreeg zelfs de vraag wanneer mijn boek uitkomt (meer daarover binnenkort).

Rene KoppesHtml5 Tips En Trucs

Als dagafsluiter bracht René ons op de hoogste van de voor- en nadelen van het gebruik van HTML5. Hij vertelde dat er nog aardig wat haken en ogen zaten aan het publiceren voor HTML5 en hij had een mooi lijstje gemaakt met wat wel en niet te doen.

Na de afsluiting door Coen Flach van Courseware was het tijd voor het naborrelen en netwerken.

Articulate Storyline Dag

Martin IJzermanVariabelen In Articulate Storyline

Martin begon de 2e dag, die geheel in het teken van Articulate Storyline stond, met een sessie over variabelen. Gedreven door zijn droom om in een tropisch oord op het strand te liggen met een heerlijke cocktail, genietend van wat hoelameisjes was hij jaren geleden begonnen e-learning te ontwikkelen onder het motto: Alles is te automatiseren. Hij begon rustig en legde het publiek uit wat een variabele nu eigenlijk is en hoe het allemaal werkt. Al snel bleek dat Martin grootse plannen had met zijn ‘automatisering’ en kwam hij met een prachtig vierkwadranten model op de proppen, waarin op basis van variabelen gevuld door een reeks toetsvragen, een medewerker en of leidinggevende zichzelf kon beoordelen. Zo complexe materie, op de vroege ochtend. Hij legde ons helemaal uit hoe het werkte en ik was bijzonder onder de indruk van de logica achter het model. Toen hij vertelde dat hij er al meer als een jaar mee bezig was viel een en ander wel op zijn plaats. Wat een hoop werk. Zijn conclusie was dan ook:”Je kunt alles automatiseren, maar niets gaat vanzelf…”. Zijn hoelameisjes droom had hij maar op de lange baan geschoven.

Dennis MooldijkInzet Storyline Bij T-Mobile

Dennis van T-Mobile gaf ons een kijkje in de keuken van de T-Mobile Academy. Hier had met de komst van Articulate Storyline een hele cultuuromslag plaats gevonden. Waar de doorloop tijd van het ontwikkelen van trainingen erg hoog was en de creatieve input van de leden van de T-Mobile Academy behoorlijk aan banden lag door de voorgeschreven procedures van het bedrijf maakte Storyline het mogelijk dat zij zelf aan de slag gingen en niet het hele proces hoefde uit te besteden. Nu maken zij creatieve e-learning die door de medewerkers enorm gewaardeerd wordt. Met doorlooptijden van 2 weken!! worden nu, met dank aan bijvoorbeeld de templates en voorbeelden van de e-learning heroes community, interactieve e-learning modules gemaakt en zijn ze zelfs aan het kijken hoe ze Gamification kunnen toepassen om hun verplichte content nog toegankelijker te maken. Een prachtig voorbeeld van hoe met Storyline een multinational als T-Mobile zijn medewerkers voorziet van de vereiste kennis en vaardigheden.

Tamara HoogerwaardFixed En Growth Mindset

Ook de tweede dag was er ruimte voor verdieping. Tamara van Savant Learning Partners nam ons mee in haar interesse voor de Fixed Mindset en de Growth Mindset. In een notendop stelde zij dat er mensen zijn die onkunde in bepaalde materie, inzet moeten leveren om iets nieuws te leren en fouten maken tijdens het leerproces als negatief ervaren, een zogeheten fixed mindset. ‘Ik kan wat ik kan.’. Daarnaast zijn er mensen met een tegenovergestelde mindset. Zij zien het leren van nieuwe dingen als iets positiefs en grijpen kansen aan om hun kennis en kunde te vergroten, het maken van fouten tijdens het leerproces is voor hen iets natuurlijks en is een positief leermoment. De hamvraag was: “Hoe kunnen we hier rekening mee houden als we e-learning ontwikkelen?”.  Iedereen werd verzocht zijn ideeën op een vel papier te schrijven en naar voren te gooien. Goede feedback geven was een veelgehoorde optie, een simpel voorbeeld zat hem al in de verwoording van feedback. Vaak word er uitgegaan van Correct en Incorrect maar wat als je nu in plaats van incorrect gebruik maakt van ‘Bijna goed’. Dit is een veel positievere insteek en kan op het simpelste niveau al bijdragen aan een beter leerresultaat voor mensen met een Fixed Mindset.

David Anderson – E-learning Heroes Workshop

Na een welverdiende koffie en thee pauze was het de beurt aan David. David merkte al snel dat het niveau van de Nederlandse Storyline gebruikers hoog lag toen hij was mooie maar eenvoudige tips en trucs liet zien inzake interactieve video. Niet voor een gat te vangen, switchte hij snel naar mooie voorbeelden die hij vaak tegenkomt in bijvoorbeeld de webdesign wereld. Hij liet voorbeelden zien van de New York Times en diverse andere grote kranten die bepaalde interacties over het actuele nieuws verwerkten in hun websites. Hoewel dit soort bedrijven mega-budgetten hebben liet hij ons zien hoe hij gebruikers in workshops dergelijke interacties liet namaken. Helaas zaten met zoveel deelnemers in de ruimte dat we geen plek hadden om zelf in groepen hier aan te werken. Iets om rekening mee te houden voor volgend jaar. Naast deze te gekke demo’s en voorbeelden van interacties nam hij ons ook mee op een minicursus instructioneel design en vormgeving. Een legio voorbeelden van ‘vreselijke’ e-learning modules passeerden de revue en we leerden de diverse onderdelen binnen deze voorbeelden te herkennen en herstructureren. Verbazingwekkend om te zien hoe je dingen kunt verbeteren door het toepassen van een consistente style guide, met standaard headings, body tekst en emphasis tekst ondersteund door een goed gekozen kleurpalet (waar je ook geen wizzkid voor hoeft te zijn met de huidige online tools).

Na Davids sessies, die ook vandaag weer werden onderbroken door een gezellige lunch, was het wederom aan mij om een tweetal boeken te verloten die beschikbaar waren gesteld door Tim Slade van eLearning Uncovered en Artisan eLearning. De spanning zat er goed in tijdens de random verloting en net zoals gister gingen er weer twee geluksvogels met een prachtig boek naar huis.

Eline UluStoryline En De Boonedam University

Na de boekuitreiking was het woord aan Eline Ulu van de Royal BoonEdam University. Eline vertelde over hun opzet waarin inhoudsdeskundigen en lokale trainers zelf online leermaterialen gingen maken. Na het aanschaffen van enkele licenties Articulate Storyline en het volgen van een training merkten ze dat er nog niet veel training ontwikkeld werd. Wat bleek, ondanks de gevolgde training was het moeten werken met een nieuw programma als Articulate Storyline toch wat intimiderend. Er werd gekeken naar een andere oplossing en die werd gevonden in het importeren van de PowerPoint slides in Articulate Storyline… echter dat liep ook niet geheel vlekkeloos. Uiteindelijk benaderde Eline Serious Learning. en samen kwamen zij tot de oplossing van het creëren van een PowerPoint template voor de inhoudsdeskundigen en lokale trainers, geoptimaliseerd voor het importeren in Storyline. Daarnaast werd er een identieke Storyline template gemaakt voor de definitieve conversie en voor trainingen die direct in Storyline gebouwd zouden worden. Dit werd aangevuld met een online training over hoe deze templates te gebruiken, gemaakt in diezelfde Storyline template zodat gebruikers gelijk het resultaat konden zien. het mooie van deze training was dat mensen in het begin een keuze konden maken in welke template ze gingen werken en dus altijd alleen de informatie kregen die voor hen van toepassing is. Inmiddels worden er al aardig wat trainingen gemaakt en is de BoonEdam University erg tevreden over de inzet van Articulate Storyline.

Paul Alders – Toepassing van Characters middels Popups en Triggers

Paul begon zijn verhaal met een recente klant ervaring: De personen waarmee hij om tafel zat hadden een dilemma; De een vond het gebruik van karakters in online training erg belangrijk en de ander kon er juist helemaal niets mee. Het was een interessante discussie die Paul in het Articulate forum ook onlangs had gezien. Ook in de zaal waren er uitgesproken meningen en voorkeuren. Het leverde een leuke discussie en wat goede vragen op. Uiteindelijk had Paul zijn klant een voorstel gedaan om karakters te gebruiken in de vorm van iconen. Deze iconen werden gebruikt in popup schermen die op diverse plekken in de e-learning module zaten. Paul demonstreerde hoe hij de popup schermen bouwde in Storyline door met behulp van triggers bepaalde layers aan te roepen. Een mooi compromis waarmee er toch een menselijke factor in de module zat zonder gebruik te maken van de vaak ‘standaard’ karakters die je in veel modules ziet én, heel belangrijk, een tevreden klant opleverde.

Lars Van Der PlankHet Onderste Uit De Kan?!

Als afsluiter van de dag sprak Lars van UMC Utrecht over het proces dat zij ingericht hadden om van (interne) klantvraag tot ontwerp en ontwikkeling te komen. Hij nam ons mee door de ontwikkeling die zij zelf als ontwikkelaars doormaakten aan de hand van wat mooie voorbeelden. Het leuke was dat Lars ook aangaf welke voor- en nadelen ze hadden ervaren bij de verschillende oplossingen waarvoor ze hadden gekozen. Zo hadden ze een voortgangsmeter ontwikkeld die precies bijhield hoeveel procent je had afgerond en welke pagina’s al waren bezocht dit zat weer weggestopt in een uitvouwbaar menu dat de gebruiker ten alle tijden kon raadplegen. Technisch een knap staaltje werk maar het leverde bij een gemiddelde module ruim 12.000 extra variabelen op met veel geheugenproblemen tijdens het afspelen van de module door de eindgebruiker. Je zou je kunnen afvragen of een voortgangsmeter zo precies moet zijn. Het zou natuurlijk zowiso niet een beperkende factor mogen zijn voor het uitvoeren van de training. Ook gamification was iets waarmee het UMC Utrecht al druk mee was en Lars toonde een indrukwekkende game die ze hadden ontwikkeld in Storyline 1 gebaseerd op de oude Adventure spellen van vroeger. Je verzamelde items die je meenam op verschillende uitdagingen door het ziekenhuis terwijl je diverse patiënten bezocht en een diagnose stelde. Een prachtig product dat laat zien wat je met een team van onderwijskundigen, vormgevers en ontwikkelaars kunt opzetten. Een inspirerende afsluiting van de dag!

Ook deze dag werd weer afgesloten door Coen en werd er weer goed na-geborreld. Terugkijkend op beidde dagen, de presentaties en de goede vragen van, en interactie met het publiek kan ik zeggen dat het een wederom een groot succes was! Heerlijk. Volgend jaar weer!

De Nederlandse Articulate Gebruikersdagen zijn een initiatief van Jeff Kortenbosch en worden georganiseerd door Jeff Kortenbosch (Sprekers en Social Marketing) en Coen Flach en Rachel Grandia van de Courseware Company (Marketing en Logistiek), de officiële leverancier van Articulate producten in de Benelux.

Articulate Gebruikersdagen 2014: Het Programma is Bekend!

Nog ruim een week en dan is het zover. De 3e Nederlandse Articulate Gebruikersdagen op 19 en 20 november in Utrecht. Ja! Dagen. Dit jaar voor het eerst een tweedaags evenement. Als organisator zijn we erg trots dat we de weer de kans hebben om een podium te creëren voor vakgenoten zodat zij hun ervaringen en kennis met ons kunnen delen. We hebben weer een interessante  mix aan sprekers dus dat beloven twee leerzame dagen te worden.

Aanmelden voor de Articulate Studio dag is nog mogelijk, de Storyline dag is helemaal vol!

Hierbij het programma voor de twee dagen:

ARTICULATE STUDIO DAG – 19 NOVEMBER

 • 09:30 – 10:00 INLOOP MET KOFFIE EN CAKE
 • 10:00 – 10:05 OPENING COEN FLACH
 • 10:05 – 10:30 HAN ELLENBROEK  – SPRAAKOPNAMES IN STUDIO’13
 • 10:30 – 10:55 PAUL ALDERS – MAAK JE EIGEN TRANSITIONS VOOR ARTICULATE REPLAY
 • 10:55 – 11:20 IRENE CUSELL – SHOWCASE ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS
 • 11:20 – 11:40 KOFFIE/THEE
 • 11:40 – 13:00 DAVID ANDERSON – ELEARNING HEROES WORKSHOP
 • 13:00 – 13:45 LUNCH
 • 13:45 – 15:00 DAVID ANDERSON – ELEARNING HEROES WORKSHOP
 • 15:00 – 15:20 KOFFIE/THEE
 • 15:20 – 15:45 JOANNET VAN APELDOORN – ELEARNING DIDACTIEK
 • 15:45 – 16:10 JEFF KORTENBOSCH – 10 TIPS VOOR HET MAKEN VAN INTERACTIEVE ELEARNING MET POWERPOINT
 • 16:10 – 16:35 RENE KOPPES – HTML5 TIPS EN TRUCS
 • 16:35 – 16:40 AFSLUITING COEN FLACH
 • 16:40 – 18:00 NETWERK BORREL

ARTICULATE STORYLINE DAG – 20 NOVEMBER

 • 09:30 – 10:00 INLOOP MET KOFFIE EN CAKE
 • 10:00 – 10:05 OPENING COEN FLACH
 • 10:05 – 10:30 MARTIN IJZERMAN – VARIABELEN IN ARTICULATE STORYLINE
 • 10:30 – 10:55 SANNE BIESTERS & DENNIS MOOLDIJK – INZET STORYLINE BIJ T-MOBILE
 • 10:55 – 11:20 TAMARA HOOGERWAARD – MINDSET MATTERS
 • 11:20 – 11:40 KOFFIE/THEE
 • 11:40 – 13:00 DAVID ANDERSON – ELEARNING HEROES WORKSHOP
 • 13:00 – 13:45 LUNCH
 • 13:45 – 15:00 DAVID ANDERSON – ELEARNING HEROES WORKSHOP
 • 15:00 – 15:20 KOFFIE/THEE
 • 15:20 – 15:45 ELINE ULU – STORYLINE EN DE BOONEDAM UNIVERSITY
 • 15:45 – 16:10 PAUL ALDERS – TOEPASSING POPUPS EN TRIGGERS
 • 16:10 – 16:35 LARS VAN DER PLANK – UMC UTRECHT: HET ONDERSTE UIT DE KAN?!
 • 16:35 – 16:40 AFSLUITING COEN FLACH
 • 16:40 – 18:00 NETWERK BORREL

 

Tot dan! Ik heb er zin in.